Seminář BIM ve školství a veřejné správě 2017

Brněnský kampus Masarykovy univerzity se stává tradičním místem pro setkávání odborníků z oblasti facility managementu. Uskutečnil se zde další seminář, tentokrát s mottem “BIM ve školství a veřejné správě”.


V úvodu přivítala účastníky kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová. Zdůraznila význam pasportů a dat pro BIM jako nástroje k naplňování strategického cíle zvyšování efektivity provozování a správy budov univerzity. Poté se ujal slova prezident asociace IFMA CZ Milan Hampl, který přítomné seznámil s činností asociace a novinkami v uplatňování metodiky BIM v České republice.

První blok přednášek patřil hostitelské Masarykově univerzitě, která dlouhodobě udržuje informace o budovách a technologiích v podobě stavebního a technologického pasportu. Pojetí BIM, standardizace, reálné využití dat v provozu a jejich integrace s informační systémy na Masarykově univerzitě bylo hlavní náplní této sekce. Tu společně se svými kolegy zajistil vedoucí Oddělení facility managementu Petr Glos.

V odpoledním bloku se s účastníky o své zkušenosti podělili také zástupci dalších univerzit (ČVUT a VUT), jejichž příspěvky byly zaměřeny problematiku výuky BIM na univerzitách. BIM byl prezentován jako důležitý nástroj využitelný ve všech fázích životního cyklu budov, tedy jak ve fázi projektu a výstavby, tak ve fázi samotného provozování.

Pro zájemce byla na závěr připravena exkurze areálem kampusu vedená ředitelem Správy kampusu Pavlem Brančíkem.

Účastníci semináře hodnotili úroveň příspěvků i odborné diskuse velmi kladně a ocenili by jeho další pokračování.


Seminář se uskutečnil za podpory Masarykovy univerzity a asociace IFMA CZ.