Mobilní aplikace Budovy MU

mob_app

S aplikací „BUDOVY MU“ získáte ucelený přehled o všech budovách Masarykovy univerzity v Brně. A že jich není málo! MU vlastní přes 100 budov a dalších bezmála 100 využívá. Aplikace vám zpřístupní univerzitní budovy, včetně jejich umístění, zobrazení na mapě a dalších užitečných informací.

Navigace


Nevíte jak se k budově dostat? S využitím GPS vašeho chytrého telefonu vám aplikace vždy ukáže správnou cestu, ať jdete pěšky nebo jedete autem

Seznam budov

Budovy jsou přehledně uspořádány podle příslušnosti k fakultě nebo jiné části univerzity (Univerzitní kampus, Rektorát, Správa kolejí a menz)

Zobrazení v mapě

Každá budova je na mapě zobrazena na základě přesně určené polohy. Znaková sada pro zobrazení budov v mapě vychází z jednotlivých log a znaků fakult nebo běžně zaužívaných zkratek (např. UKB, SKM)

Jazykové verze

Aplikace je dostupná v českém i anglickém jazyce.

Mobilní průvodce obsahuje

  • seznam budov MU v Brně
  • navigace k budovám i mezi nimi
  • možnost volby navigace pro pěší nebo motoristy
  • členění budov podle příslušnosti k fakultě nebo jiné části univerzity
  • informace o budovách a užitečné odkazy
  • zobrazení polohy budovy na mapě
  • možnost volby druhu mapy (obecná nebo satelitní)

mobilgplaymaps-logo android-logo muni-logo

Podpora aplikace: