Publikace

Metodická a koncepční činnost

  • Koncepce řídícího systému budov – BMS MU
  • Nasazování a úpravy komponent BMS MU
  • Testování zařízení BMS MU
  • Metodika stavební pasportizace MU
  • Metodika technologické pasportizace MU

Konference

Pravidelně se účastníme tuzemských i zahraničních odborných a uživatelských konferencí, zaměřených na oblast facility managementu, BIM, BMS, GIS a TZB. Uspořádali jsme:

Články a publikace

2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Studentské práce a podpora výuky

Dlouhodobě poskytujeme data pro účely zpracování závěrečných prací studentů, seminárních prací nebo terénních cvičení. Mezi spolupracující instituce v této oblasti patří Geografický ústav PřF MU, Fakulta informatiky MU, Ústav výpočetní techniky MU a Vysoké učení technické v Brně. Zpracovatelé dosahují kvalitních výsledků, které jsou každoročně prezentovány i oceňovány odborníky na danou problematiku. Výsledky této činnosti jsou dále využívány pro vnitřní potřebu Masarykovy univerzity.
Rigorózní práce Diplomové práce
Bakalářské práce Terénní cvičení
  • Předměty Geografického ústavu PřF MU
  • Předměty Fakulty stavební VUT